Vesti

2017-11-24 13:59:01


Sednica Skupštine
Društva građevinskih konstruktera Srbije
DGKS

Sednica Skupštine Društva građevinskih konstruktera Srbije - DGKS

ODRŽAĆE SE U PETAK, 01.12.2017. godine u 10,30 časova na Građevinskom fakultetu

Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73/I u sali 141 sa

sledećim

 

                   Dnevnim redom:

 

  1. Izveštaj o radu DGKS u prethodnoj godini
  2. Pripreme za organizaciju 15. Kongresa DGKS 2018. godine
  3. Izbor novih članova Nadzornog odbora DGKS
  4. Razno




Copyright © DGKS 2016