Rules on the award of the Charter for lifetime achievement in the field of building structural engineering

 

Član 1.


Povelja za životno delo je najveće društveno priznanje koje dodeljuje DGKS za značajna ostvarenja i postignute rezultate u oblasti građevinskog konstrukterstva koja su dala vidan doprinos razvoju građevinarstva i napretku Savezne republike Srbije.

Član 2.


Značajna ostvarenja u smislu ovog pravilnika su: Opšte priznati, vodeći, na jugoslovenskom i međunarodnom nivou osvedočeni doprinos razvoju teorije konstrukcija, projektovanju i građenju značajnih objekata i konstrukcija. Objavljeno više naučnih i stručnih radova i knjiga koje ulaze u osnove razvoja građevinskog konstrukterstva i obrazovanja mladih generacija građevinskih konstruktera.

Član 3.


Pored uslova iz člana 2 kandidat treba da je i društveno aktivan, posebno u Jugoslovenskom društvu građevinskih konstruktera i da je već dobio društvena priznanja.Član 4.


Povelja se dodeljuje pojedincima uz uslov da rade najmanje 30 godina u oblasti građevinskog konstrukterstva Srbije.Član 5.


Povelja se dodeljuje jednom godišnje na skupovima Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera.Član 6.


U jednoj godini mogu se dodeliti najviše tri priznanja za životno delo.Član 7.


Priznanje za životno delo je u vidu Povelje - diplome i plakete koja simbolizuje dostignuća iz građevinskog konstrukterstva.Član 8.


Pravo predlaganja kandidata ima Predsedništvo DGKS, radne organizacije i institucije iz oblasti građevinarstva.Član 9.


O dodeli priznanja za životno delo odlučuje Predsedništvo DGKS.Član 10.


Predsedništvo obaveštava stručnu i celokupnu javnost o dodeli priznanja za životno delo. Prikaz života, rada i ostvarenja dobitnika priznanja za životno delo objavljuje se u stručnim časopisima i na sednicama Skupštine DGKS odnosno Kongresu-Simpozijumu DGKS.Član 11.


Predlozi za dodelu priznanja za životno delo podnose se do kraja tekuće godine, a proglašenje dobitnika je u narednoj godini.Član 12.


Isti kandidat ne može se pedlagati više puta.Član 13.


Priznanja za životno delo ne dodeljuje se posthumno.Član 14.


Dokumentovani predlog kandidata čine:
1. Radna biografija

2. Naučni, nastavni i stručni rad kandidata

3. Značajna konstrukterska ostvarenja

4. Spisak objavljenih radova i knjiga

5. Društveno angažovanje. Priznanja i nagrade

6. Zaključak predloga.


Beograd , 24. april 1998. godine ZA PREDSEDNIŠTVO DGKS

PREDSEDNIK DGKS

Prof. dr Života Perišić, dipl.inž.građ.


Copyright © ASES 2016