About us

U cilju stručnog usavršavanja, razvijanja naučnih istraživanja i različitih oblika naučne i stručne saradnje, inženjeri, tehničari i drugi stručnjaci koji rade u oblasti građevinskog konstrukterstva ili su za ovu oblast zainteresovani, organizovani su u specijalizovanu, dobrovoljnu, stručnu, društvenu organizaciju - Društvo građevinskih konstruktera Srbije (ili skraćeno DGKS, odnosno na engleskom ASES - Association of Structural Engineers of Serbia).

Adresa je:

11000 Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 73 (Građevinski fakultet)
tel.: +381 (11) 3218.610 +381 (11) 3218.610, 3370.152
fax.: +381 (11) 3370.253
Žiro račun: 160-372745-57
PIB: 107132659
Matični broj: 28051417

Prof. dr Zlatko MARKOVIĆ

Prof. dr Zlatko MARKOVIĆ
dipl.građ.inž.
predsednik

Beograd

E: zlatko@grf.bg.ac.rs

diplomirani inženjer građevine Lazar MARKOVIĆ

diplomirani inženjer građevine Lazar MARKOVIĆ
visoka
potpredsednik

Subotica

E: l.markovic@north-eng.com

V.prof. dr Ivan IGNJATOVIĆ

V.prof. dr Ivan IGNJATOVIĆ
dipl.građ.inž.
generalni sekretar

Beograd

E: ivani@imk.grf.bg.ac.rs

Prof. dr Boško STEVANOVIĆ

Prof. dr Boško STEVANOVIĆ
dipl.građ.inž.
sekretar

Beograd

E: bole@imk.grf.bg.ac.rs

Prof. dr Dragoslav STOJIĆ

Prof. dr Dragoslav STOJIĆ
dipl.građ.inž.
član

Niš

E: stojicd@gaf.ni.ac.rs

Prof. dr Đorđe LAĐINOVIĆ

Prof. dr Đorđe LAĐINOVIĆ
dipl.građ.inž.
član

Novi sad

E: ladjin@uns.ac.rs

Prof. dr Danijel KUKARAS

Prof. dr Danijel KUKARAS
dipl.građ.inž.
član

Subotica

E: danijel.kukaras@gmail.com

Gospodin Miroslav MIHAJLOVIĆ

Gospodin Miroslav MIHAJLOVIĆ
visoka
član

Paraćin

E: bgoffice@grading.rs

Dr Marija NEFOVSKA-DANILOVIĆ

Dr Marija NEFOVSKA-DANILOVIĆ
visoka
član

Beograd

E: marija@grf.bg.ac.rs

Doc. dr Branko MILOSAVLJEVIĆ

Doc. dr Branko MILOSAVLJEVIĆ
dipl.građ.inž.
član

Beograd

E: bmilosavljevic@grf.bg.ac.rs

Doc. dr Selimir LELOVIĆ

Doc. dr Selimir LELOVIĆ
dipl.građ.inž.
član

Beograd

E: selimir@grf.bg.ac.rs

 Duško TOMIĆ

Duško TOMIĆ
dipl.građ.inž.
član

Beograd

E: tomicdusan@hotmail.com

 Darko POPOVIĆ

Darko POPOVIĆ
dipl.građ.inž.
član

Beograd

E: darko@dnec.com

 Đorđe PAVKOV

Đorđe PAVKOV
dipl.građ.inž.
član

Novi sad

E: pavkovegg@mts.rs

 Branko KNEŽEVIĆ

Branko KNEŽEVIĆ
dipl.građ.inž.
član

Beograd

E: generalni.direktor@mostogradnja.rs

 Milan GRČIĆ

Milan GRČIĆ
dipl.građ.inž.
član

Šid

E: m.grcic@sidprojekt.rs

 Dimitrije ALEKSIĆ

Dimitrije ALEKSIĆ
dipl.građ.inž.
član

Beograd

E: dimitrije.aleksic@deling.rs


V.prof. dr Jelena DOBRIĆ

V.prof. dr Jelena DOBRIĆ
dipl.građ.inž.
član

Beograd

E: jelena@imk.grf.bg.ac.rs

Doc. dr Predrag BLAGOJEVIĆ

Doc. dr Predrag BLAGOJEVIĆ
dipl.građ.inž.
član

Niš

E: predragb@eunet.rs

 Vojin ZAJIĆ

Vojin ZAJIĆ
dipl.građ.inž.
član

Beograd

E: vojin.zajic@strabag.com

Copyright © ASES 2016