O nama

U cilju stručnog usavršavanja, razvijanja naučnih istraživanja i različitih oblika naučne i stručne saradnje, inženjeri, tehničari i drugi stručnjaci koji rade u oblasti građevinskog konstrukterstva ili su za ovu oblast zainteresovani, organizovani su u specijalizovanu, dobrovoljnu, stručnu, društvenu organizaciju - Društvo građevinskih konstruktera Srbije (ili skraćeno DGKS, odnosno na engleskom ASES - Association of Structural Engineers of Serbia).

Adresa je:

11000 Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 73 (Građevinski fakultet)
tel.: +381 (11) 3218.610 +381 (11) 3218.610 FREE , 3370.152
fax.: +381 (11) 3370.253
Žiro račun: 160-372745-57
PIB: 107132659
Matični broj: 28051417
Copyright © DGKS 2016