Pravilnik o dodeli Povelja za životno delo u oblasti građevinskog konstrukterstva

 

Član 1.


Povelja za životno delo je najveće društveno priznanje koje dodeljuje DGKS za značajna ostvarenja i postignute rezultate u oblasti građevinskog konstrukterstva koja su dala vidan doprinos razvoju građevinarstva i napretku Savezne republike Srbije.

Član 2.


Značajna ostvarenja u smislu ovog pravilnika su: Opšte priznati, vodeći, na jugoslovenskom i međunarodnom nivou osvedočeni doprinos razvoju teorije konstrukcija, projektovanju i građenju značajnih objekata i konstrukcija. Objavljeno više naučnih i stručnih radova i knjiga koje ulaze u osnove razvoja građevinskog konstrukterstva i obrazovanja mladih generacija građevinskih konstruktera.

Član 3.


Pored uslova iz člana 2 kandidat treba da je i društveno aktivan, posebno u Jugoslovenskom društvu građevinskih konstruktera i da je već dobio društvena priznanja.Član 4.


Povelja se dodeljuje pojedincima uz uslov da rade najmanje 30 godina u oblasti građevinskog konstrukterstva Srbije.Član 5.


Povelja se dodeljuje jednom godišnje na skupovima Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera.Član 6.


U jednoj godini mogu se dodeliti najviše tri priznanja za životno delo.Član 7.


Priznanje za životno delo je u vidu Povelje - diplome i plakete koja simbolizuje dostignuća iz građevinskog konstrukterstva.Član 8.


Pravo predlaganja kandidata ima Predsedništvo DGKS, radne organizacije i institucije iz oblasti građevinarstva.Član 9.


O dodeli priznanja za životno delo odlučuje Predsedništvo DGKS.Član 10.


Predsedništvo obaveštava stručnu i celokupnu javnost o dodeli priznanja za životno delo. Prikaz života, rada i ostvarenja dobitnika priznanja za životno delo objavljuje se u stručnim časopisima i na sednicama Skupštine DGKS odnosno Kongresu-Simpozijumu DGKS.Član 11.


Predlozi za dodelu priznanja za životno delo podnose se do kraja tekuće godine, a proglašenje dobitnika je u narednoj godini.Član 12.


Isti kandidat ne može se pedlagati više puta.Član 13.


Priznanja za životno delo ne dodeljuje se posthumno.Član 14.


Dokumentovani predlog kandidata čine:
1. Radna biografija

2. Naučni, nastavni i stručni rad kandidata

3. Značajna konstrukterska ostvarenja

4. Spisak objavljenih radova i knjiga

5. Društveno angažovanje. Priznanja i nagrade

6. Zaključak predloga.


Beograd , 24. april 1998. godine ZA PREDSEDNIŠTVO DGKS

PREDSEDNIK DGKS

Prof. dr Života Perišić, dipl.inž.građ.


Copyright © DGKS 2016