Informacije

<p>16. Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije – DGKS</p>

Kongres DGKS je tradicionalno mesto okupljanja građevinskih inženjera, na kome se sumiraju rezultati ostvareni u prethodne dve godine, najavljuju važni događaji i projekti i daje pregled trenutnih dostignuća u nauci, istraživanju i konstrukterskoj praksi. Na Kongresu će biti prikazana najznačajnija konstrukterska ostvarenja iz oblasti projektovanja, izvođenja, održavanja i rehabilitacije građevinskih objekata. Tradicionalno, akcentovaće se dostignuća na polju razvoja i primeni savremenih materijala, tehnologija građenja i informacionih i BIM tehnologija. Takođe je predviđeno upoznavanje stručne javnosti sa rezultatima najnovijih teorijskih i eksperimentalnih istraživanja koja su od interesa za građevinsku struku.

TEME IZ GRAĐEVINSKOG KONSTRUKTERSTVA


1. Teorijska i eksperimentalna istraživanja
2. Proračun i modeliranje konstrukcija
3. Aseizmičko projektovanje i građenje
4. Novi materijali i tehnologije građenja
5. Informacione i BIM tehnologije u građevinarstvu
6. Projektovanje i izvođenje konstrukcija
7. Procena stanja, sanacije i rekonstrukcije objekata
8. Tehnička regulativa – Evrokodovi za konstrukcije
9. Održavanje i trajnost konstrukcija
10. Fundiranje i geotehnički radovi
11. Upravljanje projektima
12. Uticaj građenja na životnu sredinu


VAŽNI DATUMI



21.04.2022. Novi rok za dostavljane rezimea

01.04.2022.Rok za dostavljane rezimea

01.05.2022. Obaveštenje o prihvatanju rezimea

15.06.2022. Rok za predaju radova

15.07.2022. Novi rok za predaju radova

01.08.2022. Obaveštenje o prihvatanju radova



KOTIZACIJA


• 150 EUR
• Članovi DGKS 135 EUR
• Studenti master i doktorskih studija, kao i mladi građevinski inženjeri (do 30 god) 75 EUR

* Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Kotizacija uključuje:

• učešće na Kongresu i objavljivanje rada u Zborniku radova Kongresa,
• jedan primerak materijala sa skupa,
• koktel na otvaranju skupa,
• dva ručka (29.09. i 30.09),
• svečanu večeru.
Link za plaćanje kotizacije

REZERVACIJA HOTELSKOG SMEŠTAJA


Cene na bazi polupansiona (doručak i večera) po osobi dnevno iznose:
Tip sobe Cena po osobi, za određeni broj osoba u sobi (1, 2, 3)
1 2 3
Jednokrevetna (18 m2) 85 € - -
Soba prilagođena osobama sa invaliditetom 85 € 47.5 € -
Dvokrevetna (25 m2) 105 € 57.5 € -
Trokrevetna (40 m2) 130 € 70 € 60 €
Apartman (60 m2) 170 € 90 € 73.3 €


• Prikazane povlašćene cene važe najkasnije do 28.07.2022.
• Pozivamo sve učesnike da na vreme rezervišu sobe, s obzirom na ograničenu raspoloživost alternativnog smeštaja van hotela Izvor.
• Cene uključuju korišćenje Spa&Wellness centra (unutrašnji bazeni sa termalnom vodom, hidromasažna kada, finska sauna, parno kupatilo, topla soba, bio sauna, ruska banja, veseli tuševi i fitness centar). Wi-fi internet je uključen u cenu. Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1,0 EUR dnevno. Rezervacija hotelskog smeštaja može se izvršiti putem mejla ili telefonom. Obavezno navesti učešće na Kongresu DGKS, kako biste ostvarili povlašćene cene.
• E-mail: tamara.milojevic@ahoteli.com
• Telefon: +381 63 10 28 046

PREDAVANJA PO POZIVU


Dr Michael Fardis

Dr Michael Fardis
Professor of Concrete Structures, University of Patras, Greece



"Projektovanje AB zgrada prema prvoj i drugoj generaciji Evrokoda 8: Razvoj propisa i primena u praksi"


Dr Miguel Fernández Ruiz

Dr Miguel Fernández Ruiz
Professor of Structural Design, Universidad Politécnica de Madrid, Spain
Partner at Muttoni et Fernández, ingénieurs conseils SA, Switzerland



"Nauka i inženjerstvo. Posmatranje i građenje"


Dr Vojkan Jovičić

Dr Vojkan Jovičić
Professor of Geotechnical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia



"Geotehnički aspekti građevinarstva"


Dr Viktor Markelj

Dr Viktor Markelj
Director, PONTING, Maribor, Slovenia



"Železnički viadukt Pesnica - od koncepta do izvođačkog projekta"


James Pawlikowski

James Pawlikowski
Director of Engineering , REX Engineering Group, Chicago, USA



"Strategije projektovanja visokih zgrada"


Jasper Pihl

Jasper Pihl
Senior Bridge Specialist, COWI , Denmark



"Projektovanje mosta Canakkale 1915 u Turskoj"


Dr Trayana Tankova

Dr Trayana Tankova
Assis. Professor of Structural Mechanics, University of Coimbra, Portugal



"Proračun stabilnosti elemenata od čelika visoke klase čvrstoća"







Copyright © DGKS 2016