Priznanja za najbolja ostvarenja u gradevinskom konstrukterstvu Saveza društava gradevinskih konstruktera Srbije

PRIZNANJA DGKS ZA NAJBOLJA OSTVARENJA U GRAĐEVINSKOM KONSTRUKTERSTVU

U cilju podsticanja stvaralaštva, boljeg vrednovanja postignutih rezultata i najznačajnijih dostignuća našeg građevinskog konstrukterstva, Društvo građevinskih konstruktera Srbije je ustanovilo posebna godišnja priznanja za najbolja ostvarenja u građevinskom konstrukterstvu u Republici Srbiji. Priznanja se dodeljuju za oblast projektovanja i/ili građenja konstrukcija objekata i za oblast nauke i tehnologije u građevinskom konstrukterstvu.

Priznanja DGKS za najbolja ostvarenja u građevinskom konstrukterstvu dobila su sledeća ostvarenja:

 

2020. i 2021.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Most Moračica na autoputu Bar - Boljare, deonica Smokovac – Mateševo

Ličina ŽELJKO, dipl.građ.inž., odgovorni projektant

 

2. Drumski most preko Save u Ostružnici, na obilaznici oko Beograda

Bojan BIZETIĆ, dipl.građ.inž. - tehnički rukovodilac
Igor ĐURĐEVIĆ, dipl.građ.inž. - rukovodilac projekta
Branislav DAŠIĆ, dipl.građ.inž. - odgovorni izvođač čelične konstrukcije
Vukan NJAGULJ, dipl.građ.inž. - glavni inženjer tehnologije izvođenja čelične konstrukcije
Branko KNEŽEVIĆ, dipl.građ.inž. - glavni inženjer tehnologije izvođenja čelične konstrukcije

 

3. Poslovno-stambeni kompleks Bloka 65 na Novom Beogradu za II fazu – Kula i Tržni centar

Šerif DUNICA, dipl.građ.inž. - odgovorni projektant AB konstrukcije podzemnog dela
Saša STOŠIĆ, dipl.građ.inž. - odgovorni projektant AB konstrukcije podzemnog dela

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacija “Nosivost različitih tipova ravnokrakih ugaonika od nerđajućeg čelika pri dejstvu centričnog pritiska”

 

Aljoša FILIPOVIĆ, mast.inž.građ.


2. Doktorska disertacija “Uticaj prslina na mehanizme deterioracije i trajnost armiranobetonskih konstrukcija”

 

Vedran CAREVIĆ, mast.inž.građ.

3. Doktorska disertacija “Novi konstitutivni model betona formulisan prema napregnutoj kombinaciji teorija plastičnosti – mehanika oštećenja”

 

Drago ŽARKOVIĆ, mast.inž.građ.

 

2018. i 2019.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Železničko-drumski most preko Dunava u Novom Sadu

 

DELING tim:

 

Aleksandar BOJOVIĆ, dipl.građ.inž., odgovorni projektant

Prof. dr Zlatko MARKOVIĆ, dipl.građ.inž., projektant

Dimitrije ALEKSIĆ, dipl.građ.inž., projektant

Dr Marko PAVLOVIĆ, dipl.građ.inž., projektant-saradnik

Novak NOVAKOVIĆ, dipl.građ.inž., projektant-saradnik

Doc. dr MILAN SPREMIĆ, dipl.građ.inž., projektant-saradnik

Uroš KOSTIĆ, dipl.građ.inž., projektant-saradnik

Boško JANJUŠEVIĆ, dipl.građ.inž., projektant-saradnik

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacijaInovativni sistem za seizmički otpornu zidanu ispunu u armiranobetonskim ramovskim konstrukcijama

 

Marko MARINKOVIĆ, mast.inž.građ.

 

2. Doktorska disertacija “Ponašanje smičućih spojeva izvedenih moždanicima sa ekserima sa eksplozivnim upucavanjem”

 

Nina GLUHOVIĆ, mast.inž.građ.

 

3. Doktorska disertacijaGranična nosivost armiranobetonskih grednih nosača od betona sa velikim sadržajem letećeg pepela

 

Jelena DRAGAŠ, mast.inž.građ.

 

2016. i 2017.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Poslovni kompleks “Sirius” u bloku 43 na Novom Beogradu

 

STRABAG tim:

 

Vladimir STEFANOVIĆ, dipl.inž.građ.

Igor PETROVIĆ, dipl.inž.građ.

 

2. Projekat konstrukcije poslovnog objekta u Rajićevoj

 

MAŠINOPROJEKT tim:

 

Aleksandar TRAJKOVIĆ, dipl.inž.građ.

Ivana LEPOSAVIĆ, dipl.inž.građ.

Tanja KARLAŠ, dipl.inž.građ.

Vladimir TRAJKOVIĆ, dipl.inž.građ.

Bojana ŽARKOVIĆ, dipl.inž.građ.

Nenad NEDELJIĆ, dipl.inž.građ.

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacija “Ponašanje aksijalno pritisnutih spregnutih stubova pri eksploatacionom i graničnom opterećenju”

 

Aleksandar LANDOVIĆ, dipl.inž.građ.

 

2. Doktorska disertacija „Eksperimentalno istraživanje granične

nosivosti oslonaĉke veze ošupljenih montažnih ploĉa“

 

Veljko KOKOVIĆ, dipl.inž.građ.

 

3. Doktorska disertacija „nelinearna analiza laminatnih kompozitnih ploĉa i ljuski sa delaminacijama primenom MKE“

 

Miroslav MARIJANOVIĆ, mast.inž.građ.

 

2014. i 2015.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Čelična konstrukciju železničkog mosta preko Velike Morave u Ćupriji

 

CIP tim:

 

Siniša MIHAJLOVIĆ, dipl.inž.građ.

Milorad MARKOVIĆ, dipl.inž.građ.

Biljana ČOLIĆ, dipl.inž.građ.

Dejan SREJIĆ, dipl.inž.građ.

Šerif DUNICA, dipl.inž.građ.

MARINA PEŠIĆ, dipl.inž.građ.

Branislav DAŠIĆ, dipl.inž.građ.

 

2. Atletska dvorana „General Jovan Mišković“ u Beogradu 

 

Centroprojekta d.o.o. tim:

 

Zlatko MARKOVIĆ, dipl.inž.građ.

Milomir ŽIVANOVIĆ, dipl.inž.građ.

Jelena DOBRIĆ, dipl.inž.građ.

Dragan BUĐEVAC, dipl.inž.građ.

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacija: „Ponašanja centrično pritisnutih elemenata složenog preseka od nerđajućeg čelika“

Jelena Dobrić, dipl. građ. Inž.

2. Doktorska disertacija: „Nelinearna statička i dinamička seizmička analiza okvirnih zgrada prema performansama“

Mladen Ćosić, dipl. građ. Inž.

3. Doktorska disertacija: “Nosivost zavrtnjeva kao sredstva za sprezanje u prefabrikovanim spregnutim konstrukcijama od čelika i betona

Marko Pavlović, dipl. građ. Inž.

 

2012. i 2013.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Nastajanje i razrada idejnog rešenja i građenje rasklopnog mosta Port Milena

Goran TADIĆ, dipl. građ. Inž.

Duško BOBERA, dipl. građ. Inž

Zoran LUKOVIĆ, dipl. građ. Inž.

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacija: “Ponašanje grupe elastičnih moždanika kod spregnutih nosača od čelika i betona”

 

Milan SPREMIĆ, dipl. građ. Inž.

 

2. Doktorska disertacija: “Granična nosivost armiranobetonskih grednih nosača od betona sa recikliranim agregatom”

 

Ivan IGNJATOVIĆ, dipl. građ. Inž.

 

2010. i 2011.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

Nije bilo predloga za dodelu priznanja za najbolje stručno ostvarenje u građevinskom konstrukterstvu Srbije za 2010. i 2011. godinu

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacija “Eksperimentalno–teorijska analiza graničnih stanja armiranobetonskih linijskih nosača ojačanih sprezanjem sa NSM vlaknastim kompozitima”

Slobodan RANKOVIĆ, dipl.inž.građ.

 

2008. i 2009.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1.  Novi toranj na Avali. Konstrukcija tornja.

 
Šerif DUNICA, dipl.inž.građ.
Branislav ŽIVOTIĆ, dipl.inž.građ.
Aleksandar BOJOVIĆ, dipl.inž.građ.

2. Specifičnosti izvođenja obnove TV tornja AVALA


Goran MILOVANOVIĆ, dipl.inž.građ.

Zoran MIŠKOVIĆ, dipl.inž.građ

 

Iz oblasti nauke:

 

DOKTORSKA DISERTACIJA PRERASPODELA UTICAJA KOD NAKNADNO KONTINUIRANIH SPREGNUTIH ARMIRANOBETONSKIH NOSAČA TOKOM VREMENA

Doc. dr Snežana MAŠOVIĆ, dipl.inž.građ.

DOKTORSKA DISERTACIJA PRORAČUN VITKIH DVOOSNO SAVIJANIH AB STUBOVA

doc. dr Zoran BRUJIĆ, dipl.inž.građ.

 

2006. i 2007.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Projekat drumskog mosta preko reke Visle u Plocku


Nikola HAJDIN, dipl.inž.građ.- glavni projektant
Bratislav STIPANIĆ, dipl.inž.građ. - glavni projektant
Jozef KRAVCYK, dipl.inž.građ. – učesnik u projektu

Aleksandar BOJOVIĆ, dipl.inž.građ. – učesnik u projektu
Šerif DUNICA, dipl.inž.građ. – učesnik u projektu
Miloš LAZOVIĆ, dipl.inž.građ. – učesnik u projektu
Dimitrije ALEKSIĆ, dipl.inž.građ. – učesnik u projektu
Krzysztof WACHALSKI, dipl.inž.građ – učesnik u projektu

 

2. Rekonstrukcija visećeg mosta Puente Duarte u Santo Domingu


Stanislav KOLUNDŽIJA, dipl.inž.građ., vođa tima,
Slobodan CVETKOVIĆ, dipl.inž.građ.
Branislav KOLUNDŽIJA, dipl.inž.građ.
Danilo DRAGOJEVIĆ, dipl.inž.građ.
Milan JANKOVIĆ, dipl.inž.građ.
Siniša BRUSIN, dipl.inž.građ.

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacija: “Prilog rešenju problema stabilnosti dvopojasnih lančaničnih sistema”


Dragan KOSTIĆ, dipl.inž.građ.

 

 

 

PRIZNANJA ZA NAJBOLJA OSTVARENJA U GRAĐEVINSKOM KONSTRUKTERSTVU JUGOSLOVENSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKTER

 

U cilju podsticanja stvaralaštva, boljeg vrednovanja i isticanja postignutih rezultata i najznačajnijih dostignuća našeg građevinskog konstrukterstva, DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH građevinskih konstruktera je ustanovilo posebna godišnja priznanja za najbolja ostvarenja u građevinskom konstrukterstvu u SR Jugoslaviji. Priznanja se dodeljuju za oblast projektovanja i/ili građenja konstrukcija objekata i za oblast nauke i tehnologije u građevinskom konstrukterstvu.

 

2004. i 2005.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Sanacija, rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja konstrukcije P.C. Ušće na Novom Beogradu, nakon bombardovanja 1999. godine


Ljubomir VLAJIĆ, dipl.inž.građ.
Predrag BLAGOJEVIĆ, dipl.inž.građ.
Slobodan GRKOVIĆ, dipl.inž.građ.

Iz oblasti nauke:

 

1. Magistarska teza “Prilog utvrđivanju seizmičke pouzdanosti izvedenih armiranobetonskih objekata”


Nataša STOJANOVIĆ, dipl.inž.građ.

 

2002. i 2003.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Most Union Bridge preko rijeke Morače u Podgorici

 

Željka RADOVANOVIĆ, dipl.inž.građ. - autor idejnog rešenja i odgovorni projektant mosta
Pero VUJOVIĆ, dipl.inž.građ. - odgovorni projektant mosta

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacija: “Izbočavanje limenih nosača pod dejstvom lokalnog opterećenja”


Nenad MARKOVIĆ, dipl.inž.građ.

2. Doktorska disertacija: “Prilog analizi vitkih armiranobetonskih elemenata sa kosim savijanjem”


Radomir ZEJAK, dipl.inž.građ.

3. Doktorska disertacija: Višekriterijumska analiza seizmičke otpornosti konstrukcija armiranobetonskih zgrada”


Đorđe LAĐINOVIĆ, dipl.inž.građ.

 

2000. i 2001.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Projektovanje i izgradnja mosta preko dunava u novom sadu petrovaradinska duga

 

Gojko NENADIĆ, dipl.inž.građ., projektant mosta
Ljiljana ĐUKIĆ, dipl.inž.građ., projektant mosta

Vukan NJAGULJ, dipl.inž.građ. - projektant donjeg stroja

Dragomir LUKIĆ, dipl.inž.građ.- projektant montaže
Miško GUNJAČA, dipl.inž.građ. - projektant montaže

Branko KNEŽEVIĆ, dipl.inž.građ. - šef montaže

 

2. Projekat konstrukcije poslovnog objekta Zepter International - Varšava

Miroslav BEŠEVIĆ, dipl.inž.građ. - autor
Dejan BAJIĆ, dipl.inž.građ. - autor
Dragan BUĐEVAC, dipl.inž.građ. - autor

 

3. Projektovanje i izgradnja mosta preko reke velike Morave na desnoj traci autoputa E70 kroz mesto Mijatovac

 

Vukan NAGULJ, dipl.inž.građ. - projektant mosta

Miroslav HAVRAN, dipl.inž.građ. - projektant montaže

Mihajlo TADIĆ, dipl.inž.građ. - rukovodilac radova

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Doktorska disertacija: “Granična nosivost pri probijanju montažnih prethodno napregnutih ploča u oblasti ivičnih stubova”

 

Snežana MARINKOVIĆ, dipl.inž.građ.

 

2. Doktorska disertacija: “Uticaj vremenskih deformacija na granična stanja armiranobetonskih ploča napregnutih u svojoj ravni”

 

Pero VUJOVIĆ, dipl.inž.građ.

 

1998. i 1999.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Sportska dvorana Beogradska - Arena

 

Milorad IVKOVIĆ, dipl.inž.građ. – autor krovne konstrukcije
Života PERIŠIĆ, dipl.inž.građ. – autor krovne konstrukcije
Mirko AĆIĆ, dipl.inž.građ. – autor krovne konstrukcije
Aleksandar PAKVOR, dipl.inž.građ. – autor krovne konstrukcije

Vanja ALENDAR, dipl.inž.građ. – projektant krovne konstrukcije
Snežana MARINKOVIĆ, dipl.inž.građ. – projektant krovne konstrukcije

Savo FORMENTUNOVIĆ, dipl.inž.građ. - odgovorni projektan

Bojan TEPAVČEVIĆ, dipl.inž.građ. – saradnik na projektu krovne konstrukcije

Živorad DIMITRIJEVIĆ, dipl.inž.građ. – graditelji konstrukcije

Miilan ĐOKOVIĆ, dipl.inž.građ. – graditelji konstrukcije

 

 

2. Most na obilaznici autoputa u Beogradu (Ostružnica) preko reke Save

Slobodan CVETKOVIĆ, dipl.inž.građ. – projektant čelične konstrukcije
Danilo DRAGOJEVIĆ, dipl.inž.građ. – projektant čelične konstrukcije

Ivanka KOPČALIĆ, dipl.inž.građ. – projektant prilazne konstrukcije
Stanislav MOJSILOVIĆ, dipl.inž.građ. – projektant prilazne konstrukcije

Stanoje PETKOVIĆ, dipl.inž.građ. – izvođač čelične konstrukcije
Branko KNEŽEVIĆ, dipl.inž.građ. – izvođač čelične konstrukcije
Siniša BRUSKI, dipl.inž.građ. – izvođač čelične konstrukcije

Miroslav HAVRAM, dipl.inž.građ. – izvođač betonske konstrukcije
Mihajlo TADIĆ, dipl.inž.građ. – izvođač betonske konstrukcije
Ranko PETROVIĆ, dipl.inž.građ. – izvođač betonske konstrukcije

 

3. Most na baržama preko Dunava u Novom Sadu

Radomir LUKIĆ, dipl.inž.građ.
VUKAN NJAGULJ, dipl.inž.građ.
Đorđe DENČIĆ, dipl.inž.građ.
Miško GUNJAČA, dipl.inž.građ.
Radomir POTIĆ, dipl.inž.građ.

 

Iz oblasti nauke:

 

 

1. Doktorska disertacija: “Prilog analizi stabilnosti tankozidnih nosača”

dr Dušan LUČIĆ, dipl.inž.građ.

2. Monografija Metalne konstrukcije

Dragan BUĐEVAC, dipl.inž.građ.
Zlatko MARKOVIĆ, dipl.inž.građ.
Dragana BOGAVAC, dipl.inž.građ.
Dragoslav TOŠIĆ, dipl.inž.građ.

 

1996. i 1997.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Izvođenje konstrukcije dvorane za male sportove fakulteta fizičke kulture u Beogradu

 

Živorad DIMITRIJEVIĆ, dipl.inž.građ.

 

2. Izgradnja kompleksa za proizvodnju Lab/Labs u Kirišu u Rusiji

 

Svetislav SIMOVIĆ, dipl.inž.građ.
Nikola LUJIĆ, dipl.inž.građ.
Novica KOSTIĆ, dipl.inž.građ.

 

Iz oblasti nauke:

 

1. Strateško-tehnološki projekat uvođenje Evrokodova za konstrukcije u građevinsko konstrukterstvo Srbije

 

Života PERIŠIĆ, dipl.inž.građ. - rukovodilac projekta
Aleksandar PAKVOR, dipl.inž.građ. - rukovodilac potprojekta
Dragan BUĐEVAC, dipl.inž.građ. - rukovodilac potprojekta

Dragoslav STOJIĆ, dipl.inž.građ. - rukovodilac potprojekta
MILIĆEVIĆ, dipl.inž.građ. - rukovodilac potprojekta
Mihailo MURAVLJOV, dipl.inž.građ. - rukovodilac potprojekta
Petar ANAGNOSTI, dipl.inž.građ. - rukovodilac potprojekta
Radomir FOLIĆ, dipl.inž.građ. - rukovodilac potprojekta

 

1994.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Podzemno železničko stajalište Vukov spomenik

 

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP i ENERGOPROJEKT HOLDING tim:

Branislav POPOVIĆ, dipl.inž.građ. - odgovorni projektant konstrukcije
Miloje KANDIĆ, dipl.inž.građ. - odgovorni projektant konstrukcije
Aleksandar MOJSIĆ, dipl.inž.građ. - odgovorni projektant konstrukcije

Dragan GOJGIĆ, dipl.inž.građ. – graditelj konstrukcije
Stanimir MANDIĆ, dipl.inž.građ. – graditelj konstrukcije
Vladimir ĐURIĆ, dipl.inž.građ. – graditelj konstrukcije
Boško GRUBIĆ, dipl.inž.građ. – graditelj konstrukcije

 

 

JUGOSLOVENSKA PRIZNANJA SDGKJ ZA NAJBOLJA OSTVARENJA U GRAĐEVINSKOM KONSTRUKTERSTVU

 

U cilju podsticanja stvaralaštva, boljeg vrednovanja postignutih rezultata i najznačajnijih dostignuća našeg građevinskog konstrukterstva, Predsedništvo SDGKJ je početkom 1986. godine ustanovilo posebna godišnja stručna i društvena priznanja za najbolja ostvarenja u građevinskom konstrukterstvu u republikama i pokrajinama i u Jugoslaviji. Republička i pokrajinska društva građevinskih konstruktera dodeljuju svoja priznanja za najbolja ostvarenja u republikama i pokrajinama a Predsedništvo SDGKJ dodeljuje Jugoslovensko priznanje SDGKJ najboljem ostvarenju izabranom u konkurenciji ostvarenja koja su u toj godini dobila republička i pokrajinska priznanja.
Priznanja su prvi put dodeljena za konstrukterska ostvarenja u 1986. godini.

1990.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Hidroelektrana Višegrad

 

Mira PAVLICA, dipl.inž.građ.
Fevzija BEGANOVIĆ, dipl.inž.građ.
Mirza PAŠIĆ, dipl.inž.građ.
Vladimir VUJOŠEVIĆ, dipl.inž.građ.

 

1989.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Tehničko-tehnološko unapređenje građevinskog konstrukterstva na gradnji hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu primenom metoda teške građevinske montaže, specijalne tehnološke podizne opreme, kao i novih konstruktivnih rešenja

 

Vojislav MARISAVLJEVIĆ, dipl.inž.građ.
Dušan ARBAJTER, dipl.inž.građ.
Milutin MARJANOVIĆ, dipl.inž.građ.
Dragan KOCIĆ, dipl.inž.građ.
Milan MATOVIĆ, dipl.inž.građ.

 

1988.

Iz oblasti nauke:

 

1. Poprečna raspodela opterećenja kod mostova sa većim brojem glavnih nosača u poprečnom preseku

 

Zoran DESOVSKI, dipl.inž.građ.

 

1987.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Projekat konstrukcije kompleksa Cibona u Zagrebu

 

Milutin ANĐELIĆ, dipl.inž.građ.

 

1986.

Iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija:

 

1. Konstrukcija novog hangara jugoslovenskog aerotransporta na aerodromu Beograd  

 

Milorad IVKOVIĆ, dipl.inž.građ. - odgovorni projektant konstrukcije
Života PERIŠIĆ, dipl.inž.građ. - odgovorni projektant konstrukcije
Mirko AĆIĆ, dipl.inž.građ. - odgovorni projektant konstrukcije
Aleksandar PAKVOR, dipl.inž.građ. - odgovorni projektant konstrukcije
Živadin MIJAILOVIĆ, dipl.inž.građ. - graditelj konstrukcije
Višeslav MILOSAVLJEVIĆ, dipl.inž.građ. - graditelj konstrukcije

 

 


Copyright © DGKS 2016