Zaslužni članovi

2006.
prof. dr Ðorde VUKSANOVIC, dipl.grad.inž., Beograd, Srbija
prof. dr Dejan BAJIC, dipl.grad.inž., Beograd, Srbija
prof. dr Dragoslav STOJIC, dipl.grad.inž., Niš, Srbija
Jožef BARNA, dipl.grad.inž., Subotica, Srbija
mr Predrag PAVLOVIC, dipl.grad.inž., Novi Sad, Srbija

2004.
Jovo SMILJANIC, dipl.inž.grad., Novi Sad, Srbija
Dragan MAJKIC, dipl.inž.grad., Kanada
Lajco STIPIC, dipl.inž.grad.
prof. dr Milivoje STANKOVIC, dipl.inž.grad., Niš, Srbija
prof. dr Dragoljub DRENIC, dipl.inž.grad., Niš, Srbija
prof. dr Dušan PETKOVIC, dipl.inž.grad., Niš, Srbija
prof. dr Dragan BUÐEVAC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
mr Dragana CUKIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
mr Milan ÐOKOVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Božidar PAVICEVIC, dipl.inž.grad., Podgorica, Crna Gora
mr Radivoje MRDAK, dipl.inž.grad., Podgorica, Crna Gora
prof. dr Vojislav MIHAILOVIC, dipl.inž.grad., Subotica, Srbija

2002.
prof. dr Dušan NAJDANOVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Radenko PEJOVIC, dipl.inž.grad., Podgorica, Crna Gora
prof. dr Mladen ULICEVIC, dipl.inž.grad., Podgorica, Crna Gora
prof. dr Petar COLIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Dušan SIMOVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Svetislav SIMOVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Dragan VUKADINOVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Boško TRIVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Jožef KERMECI, dipl.inž.grad., Kanjiža, Srbija
Vukan NJAGULJ, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Dragomir LUKIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Miroslav SUBOTIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija

2000.
prof. Dimitrije CERTIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Predrag ŽELALIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. Gojko NENADIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Andelko KOVACEVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Živojin PRAŠCEVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Miroslav BAJIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Mihailo MURAVLJOV, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Arsenije VUJOVIC, dipl.inž.grad., Podgorica, Crna Gora
Lazar PRODANOVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Johan SKLENA, dipl.inž.grad., Novi Sad, Srbija

1998.
prof. dr Života PERIŠIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Radomir FOLIC, dipl.inž.grad., Novi Sad, Srbija
Ivan MAMUŽIC, dipl.inž.grad., Novi Sad, Srbija
prof. dr Aleksandar PAKVOR, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Mirko ACIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
Stojan DINIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
mr Vidoje ZELENOVIC, dipl.inž.grad., Gacko, Bosna i Hercegovina
prof. dr Boško PETROVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Miroslav DEBELJKOVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
mr Branislav VOJINOVIC, dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
prof. dr Milic MILICEVIC, dipl.inž.grad., Niš, Srbija
prof. dr Milan GOJKOVIC , dipl.inž.grad., Beograd, Srbija
dr Vladimir STANKOVIC, dipl.inž.grad., Podgorica, Crna Gora
Veljko BELADA, dipl.inž.grad., Podgorica, Crna Gora

Copyright © DGKS 2016