Uputstvo za pisanje radova

Zvanični jezici Kongresa su srpski i engleski jezik. Radove treba pripremiti u skladu sa šablonima i opštim smernicama:
• Radove pisati na srpskom ili engleskom jeziku.
• Broj stranica pisanih saopštenja je 6-10 (predavanja po pozivu do 12) stranica. Obavezan je paran broj stranica..
• Radove pripremiti strogo prema uputstvima datim u Šablonima.
• Radovi koji ne budu pripremljeni u skladu sa uputstvom biće vraćeni autorima na prepravku.
• Brojeve stranica unose urednici.
• Radove treba poslati elektronskim putem koristeći opciju Pošalji rezime/Rad.

*Šabloni za poster i .ppt prezentaciju biće objavljeni uskoro.

Copyright © DGKS 2016