Uputstvo za pisanje radova

Zvanični jezici Kongresa su srpski i engleski jezik. Radove treba pripremiti u skladu sa šablonima i opštim smernicama:
• Radove pisati na srpskom ili engleskom jeziku.
• Broj stranica pisanih saopštenja je 6-10 stranica (predavanja po pozivu treba da imaju 12 stranica).
• Radove pripremiti strogo prema uputstvima datim u Šablonima.
• Radovi koji ne budu pripremljeni u skladu sa uputstvom biće vraćeni autorima na prepravku.
• Brojeve stranica unose urednici.
• Radove treba poslati elektronskim putem koristeći opciju Pošalji rezime/Rad.
*Šabloni za poster i .ppt prezentaciju biće objavljeni uskoro.

Copyright © DGKS 2016