Vesti

GNP 2016
GRAĐEVINARSTVO – NAUKA I PRAKSA
ŽABLJAK, 7-11 MARCH 2016.


U petak, 06.12.2019. na Građevinskom fakultetu u Beogradu održana je Sednica Skupštine DGKS.
Predstavljene su aktivnosti Društva od prethodne sednice, a članovi Skupštine upoznati su sa tokom priprema za organizovanje Simpozijuma DGKS 2020. Usvojene su izmene Pravilnika o dodeli povelja za životno delo u oblasti građevinskog konstrukterstva, a koje se tiču dopune i preciznijeg definisanja člana 9 koji se odnosi na postupak glasanja. Tekst novog pravilnika postavljen je na sajtu Društva, na linku ovde. Takođe, Skupština je dala ovlašćenje Predsedništvu da razmotri mogućnost dodatnih izmena istog Pravilnika i Statuta u delu koji se odnosi na konkurisanje za Povelju DGKS. O eventualnim odlukama po ovom i svim drugim pitanjima od interesa za Društvo, svi članovi će biti infomisani mejlom i postavljanjem informacija na sajtu DGKS.

12-02-2016


Vesti