Pravilnik za izbor i dodelu priznanja za najbolja naučna i stručna ostvarenja u građevinskom konstrukterstvu Srbije

Član 1.


Radi što uspešnije realizacije ciljeva i zadataka iz delokruga svoga rada, posebno radi razvijanja, unapređenja i afirmacije jugoslovenskog građevinskog konstrukterstva i stimulisanja građevinskih konstruktera, Predsedništvo Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera - DGKS dodeljuje svake godine dva priznanja jugoslovenskim konstrukterima za njihova najbolja ostvarenja u građevinskom konstrukterstvu, u zemlji i inostranstvu, jedno iz oblasti nauke i tehnologije (naučno/tehnološko delo) i drugo iz oblasti primene - projektovanja i/ili građenja konstrukcija objekata (stručno delo).

Izuzetno ukupan broj priznanja može da bude i veći od dva, ali ne veći od tri iz svake oblasti.Član 2.


Na konkurs koji Predsedništvo DGKS raspisuje svake godine 15. februara, za najbolja konstrukterska ostvarenja, mogu da se prijavljuju naučna i tehnološka dela (knjiga, monografija, doktorska disertacija, magistarska teza, teorijska i/ili eksperimentalna studija, tehnološka ostvarenja i dr.), objavljena (odbranjena za doktorske disertacije i magistarske teze) u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno stručna dela - završena u istom periodu. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.Član 3.


Firme (ustanove, preduzeća i dr.) i/ili pojedinci koji predlažu konstrukterska ostvarenja za dodelu priznanja, treba da, uz prijavu, dostave predsedništvu DGKS sve neophodne podatke (naziv, kratak sadržaj i recenziju naučnog/tehnološkog dela odnosno tehničke karakteristike izgrađenog objekta - konstrukcije, preseke, izglede, fotografije i sve druge relevantne podatke) o ostvarenju koje predlažu za izbor, sa detaljnijim obrazloženjem, koje ga, po mišljenju predlagača, svrstava u najbolja ostvarenja u oblasti građevinskog konstrukterstva, za koju konkuriše. Uz prijavu za stručna dela navesti projektnu i izvođačku firmu. Uz prijavu za naučna i tehnološka dela, priložiti jedan primerak dela za koje se predlaže dodela priznanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podnosilac prijave je dužan da, uz obrazloženje, predloži imena stvaralaca za priznanje za realizovano konstruktersko delo.

Priznanje za stručna dela može se dodeliti za projekat i/ili izvođenje konstrukcije objekta.

Za nerealizovani projekat konstrukcije ne dodeljuje se priznanje.

Predsedništvo DGKS ne dodeljuje priznanje, ako oceni da prispeli predlozi za priznanje ne predstavljaju vrhunska ostvarenja građevinskog konstrukterstva.Član 4.


Priznanje se dodeljuje pojedincima i timovima - autorima naučnog odnosno stručnog delaČlan 5.


Predsedništvo je žiri za dodelu priznanja. Predsedništvo DGKS je dužno da u vremenu od 60 dana nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs, donese odluku o najboljim ostvarenjima, kako u oblasti naučno-tehnoloških, tako i u oblasti stručnih dela. Radi što kompletnijeg sagledavanja i ocene prispelih radova, Predsedništvo može zatražiti i mišljenje istaknutih stvaralaca - specijalista, kao izvestilaca, iz naučno/tehnološke odnosno stručne oblasti u kojoj se nalazi predloženo delo. Odluku o izboru najboljih ostvarenja, predsedništvo DGKS donosi na svojoj sednici, tajnim glasanjem, uz prisustvo najmanje 2/3 ukupnog broja članova Predsedništva. Najviše priznanje se dodeljuje onim stvaraocima za čije se delo izjasni najveći broj članova predsedništva, posebno u oblasti nauke i tehnologije, a posebno u oblasti stručnih dela.Član 6.


Predsedništvo će na prigodan način, nagrađenim stvaraocima uručiti Povelju priznanja za najbolja ostvarenja, prilikom održavanja savetovanja, seminara, simpozijuma, kongresa i drugih manifestacija koje organizuje DGKS ili će organizovati poseban skup. Pri tome će se omogućiti da se naučna i stručna javnost šire upozna sa nagrađenim delima putem izložbi, postera, izlaganja autora i recenzenata, publikovanjem radova i dr. U okviru takvih manifestacija može se omogućiti i prikaz i po dva sledeća rangirana vredna ostvarenja iz nauke/tehnologije i struke.Član 7.


Predsedništvo DGKS utvrđuje tačan oblik i tekst PoveljeBeograd , 08.04.1998.

Predsednik DGKS

Prof. dr Života Perišić, dipl.inž.građ.


Copyright © DGKS 2016